Wyszukiwarka

Klub Sportowy EKOBALL SANOK

KRS: 0000457030Cel szczegółowy: KS EKOBALL SANOK (306)

Od zabawy do mistrzostwa
odsłon: 1015

Celem Stowarzyszenia Klubu Sportowego Ekoball jest krzewienie kultury fizycznej oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.
Klub realizuje swoje cele poprzez działalność, polegającą na: 
1. Współdziałaniu z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.
2. Uczestnictwie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
3. Organizowaniu zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
4. Sprawowaniu opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu. 

Realizacja powyższych celów w szczególności polega na:
- prowadzeniu szkoleń sportowych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
- organizowaniu sekcji sportowych oraz tworzeniu odpowiednich warunków do rozwoju dyscypliny: piłka nożna,
- czynnym udziale w imprezach sportowych i rozgrywkach ligowych organizowanych przez inne podmioty,
- organizowaniu szkoleń, kursów i imprez sportowych mających na celu promowanie stanu wiedzy i sprawności fizycznej,
- umożliwieniu dzieciom i młodzieży korzystania z urządzeń oraz obiektów sportowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,
- promowaniu idei fair-play w sporcie,
- pozyskiwaniu sponsorów i środków finansowych, w tym dotacji przeznaczonych na realizację zadań określonych Statutem,
- organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- itp.
 Swoimi działaniami obejmujemy rokrocznie minimum 500-osobową grupę dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat (24 grupy ćwiczebne Ekoball - po około 22 osoby każda grupa) , organizując około 5 tysięcy godzin zajęć sportowych w skali roku w różnych dyscyplinach sportowych - głównie piłka nożna, ale także - tenis ziemny, pływanie, wrotkarstwo, jazda na łyżwach, futsal, piłka nożna plażowa, itp. Zapewniamy uczestnictwo w rozgrywkach ligowych (7 drużyn młodzieżowych + seniorzy - około 200 meczów ligowych w skali roku), uczestnictwo w obozach sportowych, turniejach piłkarskich (około 50 turniejów w skali roku), wyjazdy na mecz reprezentacji Polski, itp.

Rokrocznie obejmujemy "sportową" opieką nie tylko młodych ludzi, ale i dorosłych, w tym grupy oldbojów, wspierając ich w harmonijnym, zdrowym rozwoju. Realizacja tego zadania, polegająca na współpracy wielu środowisk, w tym przede wszystkim środowiska sportowego, środowiska władzy publicznej, środowiska dużej grupy przedsiębiorców wspierających nasze działania, oraz dużej grupy rodziców dzieci, którzy w ramach pracy wolontariackiej poświęcają swój czas na rzecz rozwoju swoich dzieci oraz naszej organizacji.

Sport budzi emocje, niezwykłe są jednak te związane z sukcesami bliskich, co jest podstawą do zbudowania odpowiedniej więzi, w których można odnaleźć odpowiedzialność organizacji za rozwój społeczności oraz odpowiedzialność społeczności za rozwój organizacji, a działa skutecznie tylko wtedy, jeśli rozwój jest zaplanowany, etyczny i oparty na dobrym celu.

Dobry cel - szczególnie skierowany do dużej grupy ludzi zazwyczaj jest kosztowny. Stąd też aby go osiągnąć, należy zrealizować szereg innych celów, zaplanowanych, wymagających setek spotkań, rozmów, wystąpień, prezentacji, aby zwiększyć świadomość lokalnych obywateli, samorządów i potencjalnych sponsorów o konieczności dofinansowywania i wspierania swoim zaangażowaniem oraz poświęconym czasem, działalności organizacji pozarządowych, szczególnie tych związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą, która nie przysporzy specjalnego splendoru i reklamy jak to bywa w świecie sportu wyczynowego, gdzie telewizja i reklamy odgrywają zupełnie odmienną rolę i pozwolą przyciągnąć do sportu potencjalnego sponsora.

Naszą pracą ciągle "walczymy" o każdą symboliczną złotówkę lub "stówę" na rzecz dzieci, a jeżeli się uda to zrobić, to przed jej wydaniem - oglądamy ją trzy razy, zastanawiając się czy nie ma ważniejszych wydatków... Stworzona sieć partnerów współpracujących z naszą organizacją na wielu płaszczyznach (głównie finansowej i organizacyjnej) sieć samorządów, poparta projektami miękkimi skierowanymi na pro-sportowy rozwój dzieci pozwoli spokojnie pracować i dawać radość tysiącom dzieciaków.

Zakładane cele główne są zatem ze sobą ściśle powiązane - a ich mierzalność, realność i terminowość jest ściśle uzależniona od siebie.

Aby osiągnąć jakikolwiek cel - czy to wyjazd na obóz sportowy (100 dzieci) lub na mecz reprezentacji, czy też organizacja zajęć - potrzebne są środki finansowe. Aby je zdobyć musimy podpisać umowy partnerskie, umowy o współpracy umowy grantowe na realizację tych celów.

Zatem celem głównym zadania jest stworzenie jak największej siatki powiązań wielu instytucji, firm oraz społeczności lokalnej by realizacja zadania skierowanego dla dzieci zakończyła się powodzeniem.

Liczymy, że w roku 2017 z zebranej kwoty 1% uda się pokryć część wydatków związanych z rozwojem sportowym dzieci i ich szkoleniem. Z zebranych środków pokryjemy koszty związane z wynagrodzeniem instruktorów/trenerów sportowych, z transportem na zawody sportowe, ubezpieczeniem dzieci, sprzętem sportowym, itp.

 • Chcesz wesprzeć tego Beneficjenta Fundacji?

  Rozlicz PIT i przekaż 1,5 % podatku za pomocą darmowego programu.    przekaż 1,5 %przekaż darowiznę

   

 • Pomóż wypromować cel
 •  

  • Pobierz PIT PLUS

   Pobierz program PIT PLUS 2023-2024 i wypełnij deklarację.
   Program umożliwia przekazanie 1,5 % podatku dochodowego naszej Fundacji.

    

    

  • Wypełnij PIT PLUS online

   Zapraszamy do skorzystania z aplikacji PIT PLUS 2023-2024 dostępnej online. Uwaga! Wymagana jest obsługa Adobe Flash.

    

    

  • Wesprzyj indywidualnie

   Zaledwie jeden krok dzieli Cię od udzielenia wsparcia Fundacji Sportowcy Dzieciom i przekazania naszej Fundacji darowizny pieniężnej! Skorzystaj z możliwości przesłania przelewu online!

    

    

  • Wesprzyj przelewem bankowym

    

   Wpłat indywidualnych możesz dokonywać na:

   FUNDACJA SPORTOWCY DZIECIOM

   nr konta: 48 1020 3352 0000 1902 0196 6134

   w tytule wpisując NAZWĘ BENEFICJENTA/CEL SZCZEGÓŁOWY

   wraz z podanym w nawiasie numerem porządkowym Beneficjenta.

    

  • Pobierz druk PIT-OP

    
   Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/rencisty o przekazaniu 1,5% podatku dla osób, które otrzymują z ZUS PIT-40A.
  • Slider 46
  • Slider 67
  • Slider 66
  • Slider 42
  • Slider 43
  • Slider 45
  • Slider 47
  • Slider 58
  • Slider 70
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż darowizne online