Wyszukiwarka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich

KRS: 0000457030Cel szczegółowy: ZSP1 (117)

Uatrakcyjnienie zajęć sportowych.
odsłon: 828

1.      Z należytą troską Szkoła dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:

a)      organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno - krajoznawczej;

b)      stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;

c)      przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;

d)     zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

e)      umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

2.      Zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu

3.      Kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym.

4.      Kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

 • Chcesz wesprzeć tego Beneficjenta Fundacji?

  Rozlicz PIT i przekaż 1,5 % podatku za pomocą darmowego programu.    przekaż 1,5 %przekaż darowiznę

   

 • Pomóż wypromować cel
 •  

  • Pobierz PIT PLUS

   Pobierz program PIT PLUS 2023-2024 i wypełnij deklarację.
   Program umożliwia przekazanie 1,5 % podatku dochodowego naszej Fundacji.

    

    

  • Wypełnij PIT PLUS online

   Zapraszamy do skorzystania z aplikacji PIT PLUS 2023-2024 dostępnej online. Uwaga! Wymagana jest obsługa Adobe Flash.

    

    

  • Wesprzyj indywidualnie

   Zaledwie jeden krok dzieli Cię od udzielenia wsparcia Fundacji Sportowcy Dzieciom i przekazania naszej Fundacji darowizny pieniężnej! Skorzystaj z możliwości przesłania przelewu online!

    

    

  • Wesprzyj przelewem bankowym

    

   Wpłat indywidualnych możesz dokonywać na:

   FUNDACJA SPORTOWCY DZIECIOM

   nr konta: 48 1020 3352 0000 1902 0196 6134

   w tytule wpisując NAZWĘ BENEFICJENTA/CEL SZCZEGÓŁOWY

   wraz z podanym w nawiasie numerem porządkowym Beneficjenta.

    

  • Pobierz druk PIT-OP

    
   Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/rencisty o przekazaniu 1,5% podatku dla osób, które otrzymują z ZUS PIT-40A.
  • Slider 46
  • Slider 67
  • Slider 66
  • Slider 42
  • Slider 43
  • Slider 45
  • Slider 47
  • Slider 58
  • Slider 70
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż darowizne online