Wyszukiwarka

Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Ustronie Morskie

KRS: 0000457030Cel szczegółowy: UKS_SOKÓŁ_USTRONIE_MORSKIE (531)

Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych
odsłon: 1638

Uczniowski Klub sportowy "Sokół" jest stowarzyszeniem skupiającym uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
Do głównych celów naszego klubu należą:
1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, młodzieży i mieszkańców gminy w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu
2) angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
3) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
4) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
5) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
6) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi,

 • Chcesz wesprzeć tego Beneficjenta Fundacji?

  Rozlicz PIT i przekaż 1,5 % podatku za pomocą darmowego programu.    przekaż 1,5 %przekaż darowiznę

   

 • Pomóż wypromować cel
 •  

  • Pobierz PIT PLUS

   Pobierz program PIT PLUS 2023-2024 i wypełnij deklarację.
   Program umożliwia przekazanie 1,5 % podatku dochodowego naszej Fundacji.

    

    

  • Wypełnij PIT PLUS online

   Zapraszamy do skorzystania z aplikacji PIT PLUS 2023-2024 dostępnej online. Uwaga! Wymagana jest obsługa Adobe Flash.

    

    

  • Wesprzyj indywidualnie

   Zaledwie jeden krok dzieli Cię od udzielenia wsparcia Fundacji Sportowcy Dzieciom i przekazania naszej Fundacji darowizny pieniężnej! Skorzystaj z możliwości przesłania przelewu online!

    

    

  • Wesprzyj przelewem bankowym

    

   Wpłat indywidualnych możesz dokonywać na:

   FUNDACJA SPORTOWCY DZIECIOM

   nr konta: 48 1020 3352 0000 1902 0196 6134

   w tytule wpisując NAZWĘ BENEFICJENTA/CEL SZCZEGÓŁOWY

   wraz z podanym w nawiasie numerem porządkowym Beneficjenta.

    

  • Pobierz druk PIT-OP

    
   Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/rencisty o przekazaniu 1,5% podatku dla osób, które otrzymują z ZUS PIT-40A.
  • Slider 46
  • Slider 67
  • Slider 66
  • Slider 42
  • Slider 43
  • Slider 45
  • Slider 47
  • Slider 58
  • Slider 70
© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
Przekaż darowizne online